Szczegółowy program II Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO

 

Czwartek 19.05.2022
9.00-9.30 (30 min) Otwarcie II Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO
Prezentacja partnera głównego Quaker Houghton
9.30-11.00 (90 min) Prezentacja Stowarzyszenia Czystości Technicznej „Parts4Assembly”
Prezentacja eksperta, Parts4Cleaning
Prezentacja eksperta, Mahle
Prezentacja eksperta, Goodrich Aerospace
Prezentacja eksperta, BorgWarner
Prezentacja eksperta, Klaster Dolina Lotnicza
   Sala I  Sala II
11.30-12.00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
12.00-13.00 (60 min)

I panel tematyczny – technologie gratowania przemysłowego

– gratowanie wodą HD
– gratowanie elektrochemiczne ECM
– gratowanie wibrościerne GS
– gratowanie termiczne TEM
– gratowanie hydroerozyjne AFM

I panel tematyczny – pomieszczenia Clean Room zgodnie z normą ISO 14644 – przestrzeń dla czystej produkcji

– wymagania normy
– projektowanie pomieszczeń Clean Room
– walidacja pomieszczeń Clean Room
– materiały (ściany, drzwi, okna, sufity, lampy, podłogi, bramy, systemy HVAC) z atestami do budowy Clean Room

13.00-14.30 (30 min) Lunch, czas na dyskusje z partnerami EXPO
14.30-15.30 (60 min)

II panel tematyczny – technologie mycia przemysłowego

– technologie wodne natryskowe
– technologie wodne HD
– technologie wodne US
– technologie węglowodorowe
– technologie alkoholowe

II panel tematyczny – pomieszczenia Clean Room zgodnie z normą ISO 14644 – utrzymanie wymagań czystościowych

– utrzymanie wymagań czystości w pomieszczeniach Clean Room
– sprzęt do utrzymywania czystości w Clean Room
– środki ochrony osobistej
– wyposażenie śluz osobowych

15.30-16.00 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
16.00-17.00 (60 min)

III panel tematyczny – przygotowanie i utrzymanie procesu mycia i gratowania

– systemy przygotowania wody procesowej
– przemysłowe środki myjące
– systemy dozowania środków myjących
– systemy filtracji wody, powietrza i oleju

III panel tematyczny – Logistyka – rola logistyki w zapewnieniu czystości technicznej podczas czystej produkcji

– czystość opakowań
– metody przemysłowego czyszczenia opakowań zwrotnych
– utrzymanie czystości opakowań
– logistyka dla czystej produkcji

17.00-17.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
17.30-19.00 (90 min) Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów branżowych
19.00-20.00 (60 min) Rozmowy indywidualne z ekspertami
20.00- 23.00 Uroczysta kolacja
Piątek 20.05.2022
10.00-11.00 (60 min)

IV panel tematyczny – Automatyzacja procesów czystego montażu

– projektowanie stref czystego montażu
– projektowanie stanowisk czystego montażu
– automatyzacja czystego montażu
– systemy automatycznego transportu

IV panel tematyczny – Czyste linie produkcyjne (procesy pakowania, napełniania, montażu, produkcji, nanoszenia, testowania, znakowania i inne)

– projektowanie linii do czystej produkcji
– projektowanie procesów do czystej produkcji
– automatyzacja linii do czystej produkcji

11.00-11.30 (30 min) Przerwa kawowa, czas na dyskusje z partnerami na EXPO
11.30-12.30 (60 min)

V panel tematyczny – Kontrola czystości technicznej komponentów przed montażem

– metody testowania czystości technicznej
– materiały do testów zgodnie z ISO 16232, VDA 19.1
– usługi badań laboratoryjnych czystości technicznej
– dygestoria, myjki laboratoryjne do przygotowania próbek

V panel tematyczny – Laboratorium czystości technicznej – wyposażenie i zarządzanie

– programy do zarządzania laboratorium zgodnie z ISO 17025
– wyposażenie laboratorium
– mikroskopy do badania czystości technicznej VDA 19.1/VDA 19.2
– mikroskopy do badań materiałowych

12.30-13.00 (30 min) Podsumowanie i zakończenie forum
13.00-14.30 (90 min) Lunch i czas na networking

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.

Zapisy poprzez formularz rejestracji na stronie forum: https://technical-cleanliness-forum.com/rejestracja/